Muszuj-ul din zona Călata

Tipul de fustă largă, încreţită, despicată în faţă, având la poale - pe dos - o tivitură lată din postav sau catifea, pe care femeile o poartă cu colţurile din faţă ridicate şi prinse la brâu sau legate la talie este cunoscută sub denumirea de „muszuj" în aria superioară şi inferioară a regiunii Călata, iar pe valea Căpuşului şi a Nadăşului sub denumirea de „bagazia".Prima menţiune scrisă referitoare la utilizarea acestui tip de fustă datează din anul 1854, iar cea mai veche datare a obiectului în sine [...]