Ediţii de documente medievale privind Transilvania

Limita convenţională a Evului Mediu în istoriografia privind Ungaria medievală este anul bătăliei de la Mohács (1526), însă cercetarea transilvăneană a fixat ca dată limită momentul ocupării de către turci a capitalei maghiare, Buda (1541). Referitor la istoria Ungariei medievale s-au păstrat puţine texte istorice narative, motiv pentru care cele mai importante surse istorice rămân înscrisurile numite documente, redactate mai ales în limba latină (dar într-o mai mică măsură şi în alte limbi, de ex. germană, greacă sau [...]